DUYURU & HABER DETAYI

DALAMAN HAKKINDA GENEL BİLGİ

Dalaman Havalimanı bu ilçe sınırları içerisindedir. Ortaca'nın da ilçe haline getirilmesinden sonra bağlı beldesi kalmamıştır. 26 mahallesi bulunmaktadır. Akdeniz Bölgesi’nde, Muğla İline bağlı bir ilçe olan Dalaman,aynı ilin Köyceğiz, Ortaca ve Fethiye ilçeleri ile Denizli ili Çameli ilçesi arasında yer almaktadır. Doğu,kuzey ve batı kesimleri dağlık,güneyi ovalıktır. İlçe topraklarını Gölgeli Dağlar (2.295 m.), Boncuk Dağı (2.265 m.) engebelendirmektedir. Fethiye Körfezi ’ne paralel uzanan bu dağların etekleri yapraklı, yüksek kesimleri de iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlarla kaplıdır. Dalaman Ovası, Muğla ilinin en verimli ovasıdır,Türkiye'nin ve dünyanın en verimli ovaları içerisindedir. İlçe topraklarını Dalaman Çayı sulamakta olup, Akdeniz ve Ege Bölgeleri geçiş noktasında bulunmaktadır. Dirmil yakınlarındaki Kocaş Dağından doğan, Dalaman Çayı Marmaris ve Fethiye arasında yer alır. Toplam uzunluğu 229 km.dir. Batı Toroslar’ın Göktepe ve Yaylacık Dağlarından inen kolların birleşmesiyle büyüyen çay, dar ve derin bir vadi içinde akarak, Ortaca’nın 8 km. güneyinden denize dökülür.Deniz seviyesinden yüksekliği 15 m.dir. Yüzölçümü 61.694 hektar olan ilçenin 2015 Yılı Genel Nüfus sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 37.406’dır. Ayrıca Türkiye'nin 6.büyük barajı olan Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali de Dalaman ilçesi sınırları içinde yer almaktadır.

Tarihçe
Dalamanın hemen hemen her yerinde tarihi kalıntılara rastlanır.Kapıdağı, Şerefler, Kayadibi, Çöğmen, Kavacık , Gürleyk ve Bozbel Köylerinde yoğun bir şekilde bulunan tarihi kalıntıların en önemlileri kaya mezarları, kaleler, su sarnıçları, türbeler, antik şehirler, köprüler, manastırlar ve tarihi su değirmenlerdir. Kapıdağı: Kapıdağı içinde kalan tarihi yerler Krya,Tarihçi Plinus,Ptolemaios,Step-Bynzitinus ve Stadiasmus tarafından Karya, diğer kısmı tarafından da Likya şehri olarak gösterilmiştir.Bu değişiklik şüphesiz yine politik sebeplerden meydana gelmiştir.Krya nın Antik Tribüt listesinde Likyalılar dan ayrı kaydedilmiş olması da bunu göstermektedir.Fakat Taşyaka da olması gereken kaya mezarlarının mevcudiyeti, burada Likyalılar ın iskanına bir işaret sayılabilir.Bu duruma göre burası da geç devirler de, muhtemelen Perikles zamanında Likyalılar a dahil edilmiştir. 

Kryanın güneybatısında,Kargın Gölünün güneyinde eski Lissanın kalıntıları,Bent tarafından bulunmuştur.Kalıntılar duvarlardan ibaret olup,mezara rastlanmamıştır.Burada kesme kaya üzerinde Kar ca harflerle bir kitabe tesbit edilmiştir.Kitabaye göre Lissanın güneyinde Lydanin kuzeyinde,Lydanin bir köyü olan Arymaxanın buluduğu anlaşılmıştır.Bizans devrine sahip olanlar da müstesna bir yapı izi kalmamıştır.Arymaxanın güneyinde Fethiye körfezinin batı sahilinin en ucunda Lydai şehrinin kalıntıları, yine Bent tarafından keşfedilmiştir.Bugünkü Kapıdağının güneyine rastlayan bu yerde Bizans devrine ait kalıntılar yer almaktadır.Bu sebeple bölgenin bilhassa Bizans devrinde önem kazanmış olduğu anlaşılmaktadır. Diğer yandan Hippokomenin ÇÖĞMEN KÖYÜNÜN batısında,Kızılyaka Köyünün kuzeyinde.bugünkü Elcik ve Sabunlu Köyleri içinde eski bir şehrin kalıntıları tesbit edilmiştir.Çukurhisardaki Oktapolis olduğu,kitabelerden okunan bu şehirden Ptolemaios söz etmiş ve Herbez tarafından şehrin ismi, mezarlardaki kitabelerden okunmuştur.Buradaki duvar kalıntıları Bizans dönemine aittir.Fakat bunlar arasında da eski kısımlarda mevcuttur. 

Hippokome : Çöğmen Köyü İt Asarı Mevkiinde,hakim bir tepe üzerine kurulmuştur.Hippokome şehrini Arkwright keşfetmiş Stepbiyazitin doğrulamıştır.Şehrin güneydoğu tarafındaki yalçın kayalar üzerinde altı adet kaya mezarı bulunmaktadır.Bu mezarların birinde Grekçe kitabe mevcut olup,bu şehrin adı da bu kitabelerden okunmuştur. Hippokome AT ŞEHRİ anlamına gelmektedir.Şehrin güneybatı eteğinde tıpkı Telmossosda mevcut büyük kaya mezarları gibi üç mezar bulunur.Bu mezarların sağı ve solunda,şehrin tepesine çıkmak için basamaklar halinde yol vardır.Tepeyi çevreleyen bir kale ve kalenin içinde su sarnıcı, zahiri ambarı olması muhtemel bina yıkıntıları görülür.Bu kısmında ayrıca Grekçe kitabelerde mevcuttur.Kaleden bakıldığı zaman doğu ve kuzey tarafta kalan Çöğmen Köyünün mahalleleri kolayca görülür kü, tam kuzeybatıda Kepezbaşı denilen yerde şimdi izine rastlanmayan Roma ve Bizanslılardan kalma bina harabeleri bulunur.Yörede toprak işlendikçe Roma ve Bizans sikkelerine rastlamak mümkündür.Bundanda anlıyoruz ki Hippokome,şimdi ki harebelerin bulunduğu İt Asarından ibaret değil,şehrin hakim olduğu yerlerde bir takım mahalleleri mevcuttur.Şehrin Karya ve Likya arasında el değiştirdiği,Likyalılara Perikles devrinde geçtiği anlaşılmaktadır. Hippokomeye Kavacık ve Çöğmen Köyü stabilize yoldan gidilir.Köylere ait dolmuşlar veya özel araçlar ile ulaşılabilir.Dalamana Kepezbaşı 27, İt Asarı HİPPOKOME 30 km uzaklıktadır. 

Oktapolis : Elcik, Sabunlu ve Kızılkaya köy sınırları içinde bir şehrin kalıntıları tespit edilmiştir.Ptolemaios ve Herbez tarafından şehrin ismi mezarlardaki kitabelerden okunarak OKTAPOLİS SEKİZ ŞEHİR adını aldığı saptanmıştır.Şehir içinde yer alan ve Kayadibi Köyünün kuzeyini kaplayan yalçın kayalar üzerinde kaya mezarlarına rastlanır.Mezarlar Likya dönemine aittir.Ancak şehrin diğer kalıntıları Roma ve Bizans zamanında kaldığı belirlenmiştir.Mezarlar sarp kayalar üzerine yapıldığından çıkmak ve yaklaşmak oldukça zordur.Kayadibi Köyü içinde de yer yer sur kalıntılarına rastlanır.Oktapolis sınırlarını oluşturduğu kabul edilen bu surlar içinde kiler ve mesken kalıntıları vardır. 

Delikli Kavak : Elcik- Bozbel arasında yöreye hakim bir tepe üzerinde bulunan kaya mezarları,sur kalıntıları ve yer mezarlarını Oktapolis antik kent sınırları içine girer.Tepenin güney ucunda bir adet kaya mezarına rastlanır.Önünde geniş bir düzlük ile ucunda bir adet kaya mezarına rastlanır.Önünde geniş bir düzlük ile mutfağı andıran raflar vardır.Etrafı sur ile çevrili olan tepenin üstünde de kesme taşlar, yer mezarları ve taştan yapılmış çeşitli şekiller bulunur.Tepenin güney,batı ve kuzey batı rafları sur kalıntıları ile kaplıdır.Ancak doğu ve kuzeydoğusundaki yalçın kayaların bulunmasından dolayı hiçbir kalıntıya rastlanmaz. Adını yörede bulunan ve asırlara meydan okuyan bir kavaktan alan yere, Dalamana 47 km uzaklıkta olup,özel veya köye ait taşıtlarla ulaşılır. 

Ardıçlı Tepe : Bozbel –Gökseki mahallesinin batısında,Çal deresi kenarındadır.Ormanlarla kaplıdır.Batı ve güney tarafları oldukça sarp ve diktir.Etrafı surlarla çevrili basit bir kale görümündedir.Oktapolis antik kent sınırları içine girdiği kabul edilir.Ancak Selçuklulardan kaldığı da iddia edilmektedir. Yöreye Dalaman-Bozbel ve Dalaman –Beyovası yolu üzerinden özel ve köye ait taşıtlarla gidilir.45 km uzaklıktadır. Hisar : Gürleyk Köyünün üstündedir.Birbirine bitişik evler her birinin kenarında yer alan kiler ve ahır ile şaraphanelerin konumu dikkat çeker.Bizaslılardan kalma yer,Hisardan ziyade ŞARAP İMALATHANESİNİ andırmaktadır.Bugün sadece evlerin taban kalıntıları ile şarap testilerinin konulduğu çukurlar varlığını koruyabilmektedir.Yöreye Dalaman-Gürleyik yolu ile gidilir.Ancak köy içinden kuzeye doğru 1 saat yaya yürünür. 

Şerefler-Kozpınar KALYNDA :Şerefler Köyünün kuzeyi ve kuzeydoğusu tamamen tarihi eserler ile doludur.Kale,kaya mezarları,surlar vb eserlerin değişik zamanlara ait olduğu tahmin edilmektedir.Kapıdağı yöresindeki Ldai,Lissay ve Cryanın bir uzantısı olarak kabul edilir.Önceleri Karya elinde bulunan yöre,Perikles zamanında Likyalıların eline geçmiştir. Kaya mezarlarını Lukya,sur ve kalenin Bizanslılar zamanından kalmıştır.Kozpınar, eski bir ticaret yolu üzerinde mola yeri olarak tanınmış ve bugün hala güncelliğini korumaktadır. Manastır 

Tepesi : Gürköy-Karaağaç arasında adı üstünde Manastır Tepesinin batı eteklerinde yer alır.Manastırdan çok az bir kalıntı olduğundan gözle görülür bir yapı yoktur.Bizanslılardan kaldığı söylenir.Ancak adı geçen yerin güneyine 13. yy başlarında yerleşen Rumlar tarafından yapıldığı,Kurtuluş Savaşı sonrası yöreden kaçan Rumların kendi elleriyle yıktıkları tahmin edilir. Adı geçen yere Dalaman – Gürköy yolundan gidilir ve köy içinden 45 dakika yaya yürünerek ulaşılır. 

Demirci Dükkanlar : Gürköy-Değirmenyakası mahallesinin kuzeyindedir.13. yy sonlarında Rumlar tarafından yapılıp işletilmiştir.Halk arasında DEMİRCİ ÇARŞISI adı verilen yerde,demir parçaları ,çekiç ve örs kalıntıları ile körük parçalarına rastlanır.O dönemde ovada bol bulunan karaağaçları işlemek ve kerestelerini deniz ötesi devletlere satmak amacıyla kurulduğu söylenir.Yöreye Dalaman Gürköy yolundan gidilir ve köy içinden 30 dakika yaya yürünür.Bir rivayete göre ;dükkandan çıkan çekiç ve örs sesleri ile dövülen demirlerden çıkan kıvılcımlar uzak köylerden duyulur ve görünürmüş.

Dalaman Tren Garı
Acaba tek bir trenin bile hiçbir zaman uğramadığı, yolcuların veda etmek zorunda kalmadığı bir tren garı var mıdır? Bir tren garı var ki, bugüne kadar raylarına kavuşamamış. Gara en yakın raylar kilometrelerce uzaklıkta. Bu garın garip ve oldukça ilginç bir hikayesi var.

1893 yılında Abbas Hilmi Paşa padişah fermanı ile Mısır Hidivi olarak atanır. Abbas Hilmi Paşa, 1905 yılında “Nimetullah” isimli yatıyla Dalaman yakınlarındaki Sarsala Koyu’na gider. O yıllarda sahilde küçük bir yerleşim varken Dalaman verimli bir ovadan ibarettir. Av hayvanlarının özgürce dolaştığı bu yemyeşil ovayı gören av meraklısı Paşa bölgeye hayran kalır.

İlk olarak, Sarsala Koyu’na bir iskele ve depo inşa ettiren Paşa, ardından da koydan Dalaman’a kadar uzanan bir yol yaptırır. Bölgedeki bataklıkları kurutur ve yolun her iki tarafına da Mısır’dan getirttiği okaliptüs ağaçlarını diktirir. Paşa, 1874’de mülkiyeti kendisine geçen Dalaman’ın da resmen sahibidir ve 1905 yılından itibaren de, buradaki arazilerinde çalışmak üzere Mısır ve Sudan'dan vatandaşlar getirmeye başlar.

Abbas Hilmi Paşa, 1908 yılında artık bir çiftliğinin de bulunduğu ve çok sevdiği Dalaman’a bir av köşkü yaptırmaya karar verir. Aynı tarihlerde de valisi olduğu Mısır’ın İskenderiye kentine bir tren garı inşa ettirmeyi planlamaktadır. İnşaat işini Fransızlar’a verir. Fakat Fransız’lar hazırladıkları projeleri karıştırırlar. İstasyon Binası’nın malzemeleri ve projesi bulunan gemiyi Dalaman’a, Av Köşkünü’nün malzeme ve projelerini taşıyan gemiyi ise Mısır’a gönderirler. Gemi Dalaman yakınlarındaki Sarsala Koyu’na gelerek yükünü boşaltır.

Paşa’nın Dalaman’daki işçileri, hemen işe koyulurlar ve karışıklığın farkına varmadan malzemeleri develere ve katırlara yükleyerek Dalaman’a, köşkün yapılacağı yere taşırlar. Gemiyle gelen inşaat işçilerinin de paşanın adamlarına katıldığı kalabalık bir ekip hep birlikte hızla inşaat işine girişirler. Bir an önce işlerini tamamlayarak Paşa’larını dönüşte güzel bir sürpriz ile karşılamak için var güçleriyle çalışırlar. Bu yoğun çalışmaların neticesinde ortaya çıkan sonuç gerçekten de tam bir sürpriz olur.

Dalaman’da planlanan av köşkünün yerine bir Gar Binası, Mısır’a giden malzeme ve proje ile de İskenderiye’ye mükemmel bir av köşkü yapılmıştır. Duvarları özel yontulmuş taşlardan yapılan Dalaman’daki Gar Binası’nın yüksek kapıları ve eşkenar üçgen biçiminde özel olarak üretilmiş çatı kiremitleri, çatı katı ve sütunsuz merdivenleri bulunmaktadır. Kışın ılık, yazın serin ve havadar olacak şekilde havalandırma bacaları ile dizayn edilmiştir ve iki katlı binanın her katında yedişer oda bulunmaktadır. Tamamlanan binanın etrafına Mısır’dan getirilen palmiyeler ve hurma ağaçları dikilir.

Artık Paşa’yı karşılamak için her şey hazırdır. Dalaman’a dönen Paşa gördüğü manzara karşısında çok şaşırır. Tren yolunun bulunmadığı Dalaman’a Gar Binası yapılması Paşa’yı her ne kadar şaşırtsa da bu güzel binayı yıktırmaya kıyamaz ve yanına ilave olarak bir de cami inşa ettirir. Böylece Muğla’nın şirin ilçesi Dalaman; dünyada tren geçmeyen ilk tren garına sahip olmuş olur.

 

PİKAN GAYRİMEKUL